ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 13.3.2012

Προς το Δ.Σ.

του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

Αθήνα,

Αθήνα, 8.3.2012

Συνάδελφοι Σύμβουλοι,

Σας γνωστοποιούμε τις προτάσεις μας ως προς ορισμένα «κρίσιμα» ζητήματα. Αρκετές σας είναι γνωστές. Ζητούμε να τεθούν προς έγκριση στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012. Προτείνουμε, φυσικά την υπερψήφισή τους.

Συναδελφικά,

εκ μέρους της Γραμματείας της «Αλλέστα», ο σύμβουλος από το ψηφοδέλτιο της «Αλλέστα»

Μανόλης Μαυροφόρος

1. Επικουρική Ασφάλιση – Νόμος 4052/2012

Την 1.3.12 ολοκληρώθηκε η ψήφιση (από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πάλι) του «νέου» εφαρμοστικού νόμου για την Επικουρική Ασφάλιση.

Επιγραμματικά επισημαίνουμε:

α) Ο νόμος αυτός πέρασε χωρίς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων (ΣΥΕΤΕ, ΟΤΟΕ, ΟΣΤΟΕ) να ασχοληθούν. Ούτε και ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΤΕ.

Αδικαιολόγητη ολιγωρία!

Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει – ρητά και άμεσα – και το Επικουρικό της Εθνικής δεν αιτιολογεί την ολιγωρία.

β) Με το «νέο» αυτό νόμο ολοκληρώνονται τα πλήγματα κατά των Επικουρικών Ταμείων (και του δικού μας). Πλήγματα που άρχισαν με το γνωστό νεοδημοκρατικό νόμο 3231/2005. Σας θυμίζουμε ότι με τις διατάξεις αυτού του νόμου (εκτός των άλλων) οι νέοι συνάδελφοι της ΕΤΕ (από 1.1.2005) δεν ασφαλίζονται πια στο Επικουρικό της ΕΤΕ αλλά στο Επικουρικό του ΙΚΑ.

Δύο καταλυτικές συνέπειες: Η μία είναι ότι ο φορέας Επικουρικής Ασφάλισής μας οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο, καθώς στερείται νέων ασφαλισμένων.

Η άλλη είναι η απαλλαγή (πάλι) της Εργοδοσίας από τις νομοθετημένες υποχρεώσεις της για συνδρομή 9% (γίνεται τώρα 3%!).

γ)  Με το τερατούργημα αυτό μεταλλάσσεται ριζικά ο χαρακτήρας της Επικουρικής Ασφάλισης. Από αναδιανεμητικό σύστημα καταντά ένα… «κακό πρόγραμμα ατομικής ασφάλισης».

δ) Η ένταξη του ΕΤΑΤ στο «νέο» φορέα αποκαλύπτει τι ήταν το θνησιγενές αυτό κυβερνητικό (από ΝΔ και ανοχής ΠΑΣΟΚ) μόρφωμα: ένα σκαλοπάτι για την υπαγωγή στο Επικουρικό του ΙΚΑ.

Σημείωση: Όσοι πήγαν στο ΕΤΑΤ εθελοντικά (π.χ. οι συνάδελφοι της ΑΤΕ) αλλά και όσοι επέμεναν να μας πάνε κι εμάς στο ΕΤΑΤ, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

ε)  Το «νέο» αυτό μνημονιακό νομοθετικό πλαίσιο, έκτός των άλλων, ακυρώνει κάθε σχέδιο για

«διεκδίκηση ΕΤΑΤ όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων».

Από την άποψη αυτή η «σιγή» τόσο από την πλειοψηφία της ΟΤΟΕ όσο και από την αντίστοιχη της ΟΣΤΟΕ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

στ) Ανάγκη να διαμορφώσουμε ανάλογες, νέες θέσεις.

ζ) Οι επισημάνσεις του συναδέλφου Γ. Ρωμανιά, στο άρθρο του (4.3.2012), συμπληρώνουν την εικόνα της νέας κατάστασης (ερειπίων). Σας το παραθέτω.

Γιώργος Ρωμανιάς  

Νέο επικουρικό: βέβαιες ανισότητες, αβέβαιο μέλλον

“TO BHMA”, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  04/03/2012, 05:45΄

 

Την περασμένη Τετάρτη (29.2.2012) ολοκληρώθηκε η ψήφιση του σχετικού εφαρμοστικού νόμου του Μνημονίου 2 όπου προβλέπεται και η ίδρυση ενός νέου μεγάλου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, με τη συγχώνευση των υφιστάμενων σήμερα σημαντικότερων αντίστοιχων επικουρικών ταμείων.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όμως επιβάλλεται να τονιστούν και οι εξής καθόλου καθησυχαστικές επισημάνσεις.

1. Η οικονομική βιωσιμότητα του προσεχώς δημιουργούμενου μεγάλου Επικουρικού δεν είναι εξασφαλισμένη. Δεν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε σχετική αναλογιστική μελέτη – δεν υπάρχει ούτε προϋπολογισμός ακόμη και των πρώτων ετών λειτουργίας του Ταμείου, δεν έχει επιχειρηθεί, έστω και κατά προσέγγιση, οποιαδήποτε (ακόμη και βραχυχρόνια) εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων του από ασφαλιστικές εισφορές και των αντιστοίχως αναμενόμενων δαπανών του για συνταξιοδοτικές παροχές. Από την όλη διαδικασία ίδρυσης του νέου Ταμείου απουσιάζουν όχι μόνον οι μακροχρόνιοι αναλογισμοί αλλά ακόμη και η απλή αριθμητική – ενώ πλεονάζει η κενή ουσιαστικού περιεχομένου φιλολογία.

2. Εισφορές και κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία των ενοποιούμενων Επικουρικών συγχωνεύονται σε ενιαίο κοινό περιουσιακό σύνολο. Ωστόσο συγκεκριμένα ενοποιούμενα Επικουρικά (ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΑΕ κ.λπ.) εμφανίζουν σοβαρότατα οικονομικά πλεονάσματα συνεχώς (ακόμη και μετά το έτος 2060), ενώ άλλα ενοποιούμενα Επικουρικά εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα. Συνεπώς, με την ενοποίηση των Επικουρικών και τη συγχώνευση της περιουσίας τους, χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα πλεονάσματα των υγιών Ταμείων για να καλύψουν τα υπαρκτά ελλείμματα των λοιπών. Ουσιαστικά δηλαδή δημεύονται τα πλεονάσματα που έχει δημιουργήσει η ως σήμερα συνετή διαχείριση των υγιών Επικουρικών.

3. Οι συντάξεις υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους στο νέο Επικουρικό. Ωστόσο οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές διαφέρουν ουσιαστικότατα αναλόγως του συγχωνευόμενου Επικουρικού. Συνεπώς, είναι κοινωνικά άδικο να καταβάλλονται διαφορετικές εισφορές αλλά να υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όλες οι συντάξεις. Η αδικία γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι οι ασφαλισμένοι συγκεκριμένων Επικουρικών έχουν ήδη επί μερικές δεκάδες έτη καταβάλει τριπλάσιες εισφορές σε σχέση με τους ασφαλισμένους άλλων Επικουρικών.

4. Οι επικουρικές συντάξεις χορηγούνται στους ασφαλισμένους του νέου Επικουρικού όχι με κοινές και ενιαίες αλλά με διαφορετικές προϋποθέσεις (συντάξιμα έτη και όρια ηλικίας). Σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου, για κάθε ασφαλισμένο του νέου Επικουρικού η σύνταξή του χορηγείται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπει ο φορέας στον οποίο είναι ασφαλισμένος για κύρια σύνταξη. Υπολογίζονται δηλαδή οι επικουρικές συντάξεις με τον ίδιο τρόπο αλλά χορηγούνται με διαφορετικές προϋποθέσεις σε ασφαλισμένους που καταβάλλουν (ή έχουν ήδη καταβάλει) διαφορετικού ύψους ασφαλιστικές εισφορές.

 

2. Διαγραφή των δανειακών υποχρεώσεων για την ανακούφιση των νοικοκυριών

Προτείνουμε πάλι, πέρα από τις ρυθμίσεις που διεκδικούμε (για τα μέλη μας και του εν ενεργεία) από τη Διοίκηση της ΕΤΕ, να συμβάλουμε στη διαμόρφωση γενικότερης διεκδίκησης από ΣΥΕΤΕ, ΟΤΟΕ, ΓΣΕΕ κ.λπ.

Ένα βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση και προβολή των ακόλουθων διεκδικήσεων:

— Ολική διαγραφή των χρεών προς τις τράπεζες όσων δανειοληπτών το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

— Μείωση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων προς τις τράπεζες ενός δανειολήπτη ή μιας οικογένειας, ώστε η μηνιαία καταβολή δόσεων σε όλες τις τράπεζες να μην υπερβαίνει το 30% των μηνιαίων ατομικών ή οικογενειακών αποδοχών.

Οι μειώσεις να γίνονται σε ετήσια βάση και να αναθεωρούνται στο τέλος του έτους, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται τυχόν μεταβολές στο συνολικό ετήσιο εισόδημα.

— Για κάθε οικογενειακό εισόδημα που προέρχεται από σχέση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής), συντάξεις και επιδόματα ανεργίας και το οποίο μειώθηκε εξαιτίας απόλυσης, απώλειας της οποιασδήποτε μορφής εργασίας ακουσίως (κλείσιμο επιχειρήσεων, συγχώνευση κ.ά.), άσκησης δημοσιονομικών περιοριστικών πολιτικών, κατάργηση επιδομάτων ανεργίας, μονομερούς νομοθετικής  ή εργοδοτικής πρωτοβουλίας (μείωση ημερών εργασίας) να γίνεται απομείωση των δανειακών τους υποχρεώσεων σε ετήσια ή μηνιαία βάση αντίστοιχη της μείωσης των αποδοχών τους.

— Εκλογίκευση των επιτοκίων, κυρίως στα καταναλωτικά-προσωπικά δάνεια, στις πιστωτικές κάρτες και στα όρια υπερανάληψης.


3. Ανάκληση της επιστολής από τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Οργανισμών ΕΤΕ

Επαναλαμβάνουμε την από 23.2.2012 πρότασή μας:

Η επιλεκτική επιστολή προς συναδέλφους μας από την παραπάνω Διεύθυνση κρίνεται παράνομη, από άποψη ουσίας όσο και τύπου.

Ο Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισής μας έχει Διοίκηση! Αναγκαία λοιπόν η διόρθωση-αποκατάσταση με την ανάκλησή της, στη βάση της αρχής «ο τρώσας και ιάσεται».

Ζητούμε, λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ως συνδικαλιστική οργάνωση, να ΑΞΙΩΣΕΙ την παραπάνω αυτονόητη αποκατάσταση.

4. Πρωτοφανής ενέργεια της κ. Διευθύντριας του «ΙΚΑ-ΕΤΕ»

Επαναλαμβάνουμε την από 23.2.2012 πρότασή μας:

Η πρωτοφανής ενέργεια της κ. Διευθύντριας του ΙΚΑ (Τμήμα ΕΤΕ) δεν μπορεί να μείνει «στο ράφι».

Ζήτησε η κυρία αυτή την περικοπή των συντάξεών μας (και αναδρομικά) χωρίς να υπάρχει – τύποις και ουσία – αυτή η νομοθετημένη διάταξη (!)

Η ενέργειά της την κρίνει ως ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ στη θέση ευθύνης που κατέχει.

Ζητούμε λοιπόν από το Δ. Σ. του Συλλόγου μας να ΑΞΙΩΣΕΙ από τη Διοίκηση του ΙΚΑ την άμεση αντικατάστασή της.

5. Οργάνωση ημερίδας για την Ασφάλισή μας

Έχουμε τη γνώμη μας ως προς την έλλειψη της αναγκαίας δραστηριότητας από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου στην κρίσιμη αυτή περίοδο της μνημονιακής πολιτικής.

Ένα ελάχιστο όμως βήμα μπορεί – ακόμη και τώρα – να γίνει:

Να οργανώσουμε Ημερίδα με θέμα την ασφάλισή μας, Κύρια και Επικουρική.

Η συμμετοχή των στελεχών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κ.κ. Σάββα Ρομπόλη και Γιώργου Ρωμανιά θα καλύψει, κατά τη γνώμη μας, επαρκώς την ενημέρωση των συναδέλφων ως προς τη νέα κατάσταση στα ασφαλιστικά ζητήματά μας.

Δεν προτείνουμε εκδήλωση «φιέστα», αλλά ενημερωτική, ουσιαστική δραστηριότητα.

Η εκδήλωση αυτή να προχωρήσει, ως πρώτο βήμα, για τους συναδέλφους της Αττικής (και μετά βλέπουμε).

Κατά τη γνώμη μας η προτεινόμενη εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στις 19.3.12 είτε στις 26.3.12 είτε στις 9.4.12, δηλαδή ημέρα Δευτέρα που μπορούμε να βρούμε αίθουσα θεάτρου. Εκτός κι αν υπάρξει πιο πρόσφορη λύση, π.χ. το αίθριο του Μεγάρου Μελά· λύση που προϋποθέτει βέβαια την έγκριση από τη Διοίκηση της ΕΤΕ.

6. Διεκδίκηση καταβολής Επιδόματος Ισολογισμού

Τελική αλλά όχι έσχατη διεκδίκηση: Αξιώνουμε από το Δ. Σ. να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ από τη Διοίκηση Ράπανου-Ταμβακάκη την άμεση καταβολή του Επιδόματος Ισολογισμού.

Όμως όχι πάλι «τηλεφωνήματα» και έγγραφα από 14.2.2012!

Ναι διεκδικούμε το παντεσπάνι, αφού μας κόβουν το ψωμί!

Advertisement

About allesta

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩ ΕΤΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: