Πέμπτη 14.6.2012: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΣΤΟΕ-ΣΥΡΙΖΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ – ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ (Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών-Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδας)

την Πέμπτη 14/6/2012

 

Α) Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχουν διαχρονική γνώση για τα κύρια προβλήματα των συνταξιούχων στις Τράπεζες.

– Πριν την πολιτική των μνημονίων κατεδαφίστηκαν τα υφιστάμενα Ασφαλιστικά Ταμεία του κλάδου, προκειμένου να απαλλαγεί το τραπεζικό κεφάλαιο από νομοθετημένες υποχρεώσεις προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

– Με το νόμο 3371/2005 (Ν.Δ.) με τον οποίο επλήγησαν κύρια τα Ασφαλιστικά Ταμεία των ασφαλισμένων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (για να πωληθεί η Τράπεζα στη γαλλική Gredit Agricole).

– Με το νόμο 3655/2008 με τον οποίο διαλύθηκαν τα Ταμεία Κύριας Σύνταξης των ασφαλισμένων της ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΓΡΟTlΚΗΣ.

– Οι παραπάνω επεμβάσεις «συμπληρώθηκαν» με λεόντειες συμφωνίες (εις βάρος του ΙΚΑ) και προς όφελος των Τραπεζών.

– Πριν τους προαναφερόμενους νόμους είχαν προηγηθεί άλλοι νόμοι, όπως: 1902/90, 2084/92, 1976/96, 3029/02 στην ίδια πολιτική γραμμή υπονόμευσης της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης και σκόπιμης ενίσχυσης της ιδιωτικής κερδοσκοπικής ασφάλισης.

– Το Φεβρουάριο 2004 μια σκανδαλώδης υπουργική απόφαση ενέταξε στο ΙΚΑ το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΝIΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΑΠΙΛΤ), χωρίς καμία επιβάρυνση της Alpha Bank που αγόρασε πριν 5 χρόνια την Ιονική Τράπεζα. Αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρέπει να διεκδικηθούν με επανεξέταση αυτής της «ρύθμισης» που αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα της ληστείας των Ασφαλιστικών ταμείων των τραπεζών και όλου του Σ.Κ.Α (αναγκαστικές καταθέσεις των ταμείων στην ΤτΕ, χρηματιστήριο, δομημένα ομόλογα, PSI… ). Επίσης, να επανεξετασθεί και το γνωστό σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων που έχει σχέση με τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δημιουργία του ΕΤΑΤ (Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων) οι τράπεζες, με τις «πλάτες» της τότε κυβέρνησης (Ν.Δ.), απαλλάχτηκαν από δισεκατομμύρια ευρώ κι έτσι το ΕΤΑΤ αποτέλεσε τον «Δούρειο Ίππο» των τραπεζών. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές μελέτες που έγιναν για τις τράπεζες Alpha-Εμπορική ήταν ελλιπείς κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι ο πρώην πρόεδρος του ΕΤΑΤ με επιστολές του στις προαναφερόμενες τράπεζες ζήτησε την καταβολή των πόρων που έχασαν τα ταμεία εξαιτίας των εθελούσιων εξόδων.

– Γενικά τα 17 νομοθετήματα της περιόδου 2010-2012, ένα μωσαϊκό αλληλοαναιρούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων που επέφεραν ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ασφαλισμένων και συνταξιούχων και βέβαια να αναφέρουμε και τις αλλαγές στους κλάδους υγείας (σύσταση ΕΟΠΠΥ), αντιβαίνουν στη ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 102 που έχει επικυρωθεί και από την Ελλάδα και αποτελεί μέρος της ελληνικής έννομης τάξης και περιέχει δύο θεμελιώδεις αρχές:

Πρώτον: Την αρχή της βεβαιότητας και σταθερότητας των κοινωνικοασφαλιστικών ρυθμίσεων, που όπως προαναφέραμε ανατρέπεται από τα 17 νομοθετήματα στα δύο χρόνια.

Δεύτερον: Την αρχή της ασφαλούς και εγγυημένης λήψης των προβλεπόμενων παροχών.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στις 1/6/2012 παρουσίασε το πρόγραμμά του και σε ότι αφορά τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, εστιάζοντας στα ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ, εξήγγειλε τα εξής:

– «Φρένο» στις μειώσεις των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και σταδιακή αποκατάστασή τους, ξεκινώντας από τις πρόσφατες μειώσεις του δεύτερου μνημονίου, με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους.

– Θεσμοθέτηση νέων πόρων – συμπληρωματικών στην τριμερή χρηματοδότηση για το ασφαλιστικό σύστημα, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν τα μικρομεσαία εισοδήματα. Αποκατάσταση των απωλειών των Ταμείων λόγω του PSI.

– Αποκατάσταση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στα προ μνημονίων επίπεδα, ώστε να τονωθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

– Μέτρα για την οικονομική στήριξη του ΕΟΠΠΥ, προκειμένου να υπάρχει η αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Άμεση ενίσχυση και ανάπτυξη της λειτουργίας των εργαστηριακών υποδομών του ΙΚΑ-ΕΟΠΠΥ, ώστε να σταματήσει η μεγάλη αιμορραγία πόρων προς τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα.

– Εξασφάλιση των απαραίτητων φαρμάκων για τους ασθενείς σε κάθε περίπτωση. Έλεγχος των παράλληλων εξαγωγών. Δημιουργία εθνικής φαρμακαποθήκης, έναρξη μελέτης για την ανάπτυξη εθνικής φαρμακοβιομηχανίας. Επιτάχυνση της υλοποίησης λειτουργικού, πλήρους και ασφαλούς συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προμηθειών, ιατρικού εξοπλισμού. Στήριξη της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων.

– Κάλυψη των αναγκών σε απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Κατάργηση του Ν. 4052/12 και ακύρωση των αλόγιστων συγχωνεύσεων. Αναστολή εφαρμογής των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων για τα δημόσια νοσοκομεία και περιορισμός στις συμβάσεις με τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αποτροπή της εξελισσόμενης ιδιωτικοποίησης των νοσοκομείων ΝΤΥΝΑΝ-ΩΝΑΣΕΙΟΥ κ.ά. – Στήριξη των αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη και νομοθετική θωράκιση των καταστατικών τους.

– Αναστολή της κράτησης του 20% του νόμου 4051/2012 μέχρι να βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ίδιο συμβαίνει και με τους νόμους 3986/2011 και 4024/2011 που έχουν εφαρμοστεί όχι με νόμιμο τρόπο στο ΤΕΑΠΕΤΕ (Ταμείο Εμπορικής). Το 20% αφορά και το ταμείο της Alpha Bank.

– ΜΕΤΡΑ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ του Συνδικαλιστικού Κινήματος των συνταξιούχων με έναρξη την Α.Γ.Σ.Σ.Ε., όπου δε συμμετέχουν:

— Συνταξιούχοι του Δημόσιου τομέα.

— Συνταξιούχοι της Ομοσπονδίας ΙΚΑ-ΟΚΑ.

— Συνταξιούχοι ΟΤΕ-ΕΛΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.

Η ΟΣΤΟΕ λειτουργεί με καταστατικό και σύστημα ΑΠΛΗΣ ANΑΛOΓΙKHΣ του Ν. 1264/82 και το οποίο σύστημα πρέπει με νόμο να επεκταθεί σε όλο το συνταξιουχικό Συνδικαλιστικό Κίνημα.

 

Advertisement

About allesta

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩ ΕΤΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: