ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2014)»

 

ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 11.3.2013

«Σώσαμε τις Τράπεζες αλλά κινδυνεύουμε να χάσουμε μια γενιά»!

Μ. Σουλτς, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Εφημερίδες 11.3.2013, καπιταλιστική ειλικρίνεια!)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ, μέλη του Συλλόγου μας, πορευόμαστε, μαζί με τους άλλους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία συνολικά, στον 3ο χρόνο της ΑΔΙΕΞΟΔΗΣ μνημονιακής πολιτικής.

Οι συνέπειες είναι ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ, καθώς τις βιώνουμε καθημερινά: Η ΑΝΕΡΓΙΑ, πρώτο και κύριο πρόβλημα, έχει ξεπεράσει το 30%, φθάνοντας στα επίπεδα του 1950! Οι διαδοχικές περικοπές στις συντάξεις και μισθούς συνεχίζονται. Η φορολογία γίνεται πιο ΑΔΙΚΗ…

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ!

2. Στο χρόνο που καλύπτει το συζητούμενο πρόγραμμα δράσης, θα έχουμε τις ακόλουθες σοβαρές εξελίξεις:

α) Πορεία και «τύχη» των Κλαδικών ΣΣΕ, μετά την ουσιαστική αφαίρεση από τη ΓΣΕΕ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Γεγονός που οδηγεί σε «ατομικές συμβάσεις» για τα όρια του κατώτερου γενικού μισθού και ημερομίσθιου.

β) Οι δρομολογημένες διαδλκασίες συγχώνευσης τραπεζών, που για μας αφορούν το «γάμο» Εθνικής-Eurobank. Πρόκειται για εξελίξεις, οι οποίες θα βάλλουν σε «δοκιμασία» ό,τι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις του Εργατικού Κινήματος σε επίπεδο ασφαλιστικών και εργασιακών σχέσεων, στα πλαίσια της ΕΤΕ.

γ) Τη διαδικασία και τις συνέπειες του πρωτοφανούς κοινωνικοπολιτικού προβλήματος της επανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών. Ο ελληνικός λαός πληρώνει όλα τα «σπασμένα» των Τραπεζών, εξαιτίας του PSI και των «κόκκινων» δανείων, με ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ να μην έχει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ για όλα αυτά που πληρώνει, σε όφελος του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου (βλέπε Πίνακα Ι. 1 της Τράπεζας της Ελλάδος).

Πρόκειται για ζήτημα που αντικειμενικά είναι βασικός κοινωνικοπολιτικός στόχος και έτσι αντιμετωπίζεται από το Σύλλογό μας, με την ανάλογη δράση, σε συνεργασία φυσικά με το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

1. ΤΥΠΕΤ

α) Ο νομικά κατοχυρωμένος αυτοδιαχειριστικός χαρακτήρας του ΤΥΠΕΤ συνιστά ένα ισχυρό «μετερίζι», εφόσον καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο διεκδικητικό μέτωπο των εν ενεργεία και συνταξιούχων της ΕΤΕ.

  • α1) Ο παραπάνω θετικός παράγοντας δεν επιτρέπει εφησυχασμό! Η ασκούμενη μνημονιακή πολιτική, που ισοπεδώνει ότι έχει απομείνει στη δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, δεν θα αφήσει «οάσεις» στο πέρασμά της. Ήδη έχουμε «προειδοποιητικές βολές» με τα σχέδια ένταξης στον ΕΟΠΠΥ.
  • Η υπεράσπιση του αυτοδιαχειριστικού χαρακτήρα του ΤΥΠΕΤ είναι πρώτος στόχος.
  • α2) Στα υφιστάμενα γνωστά προβλήματα των οικονομικών εσόδων του ΤΥΠΕΤ έχει προστεθεί και το πρόβλημα τόσο από τις μειώσεις των συντάξεων, με συνακόλουθο τη μείωση των εισφορών από τα μέλη του που είναι συνταξιούχοι όσο κι από τις γνωστές συνέπειες από την πρόσφατη επιχειρησιακή ΣΣΕ, καθώς κι από την αναγγελθείσα «εθελούσια» συνταξιοδότηση.
  • α3) Μια αναγκαία επισήμανση: είναι γνωστό το πρόβλημα που συνιστά η παρακράτηση εισφοράς υπέρ ΤΥΠΕΤ από τους συνταξιούχους επί της αρχικής κύριας σύνταξης, δηλαδή πριν τις 5 περικοπές λόγω των νόμων του Μνημονίου. Με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζουμε ότι οι συνταξιούχοι θα εισφέρουν στις ΤΥΠΕΤ πάνω από 1.300.000 ευρώ ετησίως (από το 2013 και μετά) πέραν των όρων που ορίζει το Καταστατικό του ΤΥΠΕΤ.
  • Το πρόβλημα αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου, καθώς αφορά την καταστατική σχέση του ΤΥΠΕΤ με τα φυσικά μέλη του που είναι συνταξιούχοι. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα πρότασης προς την α ή β λύση από τα όργανα του Συλλόγου, αλλά προς το Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ.

β) Ιεράρχηση διεκδικητικής δράσης ως προς το ΤΥΠΕΤ.

Η συγχώνευση Εθνικής-Eurobank συνιστά θετική προϋπόθεση μόνον για το μέτωπο ως προς τη βιώσιμη πορεία του ΤΥΠΕΤ.

Ο άμεσος στόχος διεκδίκησης που προτείνουμε είναι:

Η ένταξη των συναδέλφων της Eurobank στο ΤΥΠΕΤ.

Όσα κεφάλαια απαιτούνται να βαρύνουν την εργοδοσία (σημείωση: εδώ οι 2 όμιλοι τα βρήκαν, τόσο ως προς τα «κόκκινα» δάνεια των δύο τραπεζών όσο και ως προς τα τόσα «άλλα», π.χ. ανακεφαλαιοποίηση κ.λπ., ας τα βρουν και ως προς την ένταξη στο ΤΥΠΕΤ).

Η διαπίστωση των αναγκαίων κεφαλαίων να διενεργηθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

β1) Η διεκδίκηση αυτού του βασικού στόχου είναι, φυσικά, έργο όλων των συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΕΤΕ.

Όμως, με τις εμπειρίες που έχουμε, προτείνεται η ανάπτυξη αυτοτελούς δράσης από το Σύλλογο Συνταξιούχων, με τρόπους και μορφές που θα αποτρέπουν τις άγονες αντιπαραθέσεις και θα ενισχύουν την κοινή δράση.

Απαιτείται, λοιπόν, η διαμόρφωση από πλευράς μας συγκεκριμένου σχεδιασμού τακτικής, μέτρων, ενεργειών κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρονται: οργάνωση συγκεντρώσεων συνταξιούχων (και εν ενεργεία), υπογραφή μαζικά υπομνήματος από συναδέλφους προς τη Διοίκηση της ΕΤΕ, οργάνωση συνελεύσεων των Νομαρχιακών Παραρτημάτων, με κύριο ζήτημα τον παραπάνω στόχο.

β2) Η ουσιαστική προώθηση μέτρων για τα οποία έχουμε ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. μας.

— Η διεκδίκηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΥΠΕΤ μέχρι και του 62ου (ή 65ου) έτους ηλικίας των συνταξιούχων (ιδίω δικαίω).

— Ένταξη στο ΤΥΠΕΤ όλων των εργαζομένων στον Όμιλο της Εθνικής.

Παράλληλα και η υλοποίηση των μέτρων που ανάγονται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ, όπως

— Λογιστικός διαχωρισμός των δαπανών για υγεία, περίθαλψη από τις δαπάνες για κατασκηνώσεις, ανταλλαγές κ.λπ.

— Μέτρα «νοικοκυρέματος» των δαπανών του ΤΥΠΕΤ, επανεξέταση του ισχύοντος Οργανογράμματος Προσωπικού ΤΥΠΕΤ (είναι ανεστραμμένη πυραμίδα!).

β3) Ζωτικό πρόβλημα δημοκρατίας συνιστά η θεσμοθέτηση της ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ως προς το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο ΤΥΠΕΤ για τους συνταξιούχους (ιδίω δικαίω) και καθιέρωσης της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ και εκτός Αττικής, στη βάση της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας (22.2.2011). Σημειώνεται ότι η διεκδίκησή μας αυτή είναι αυτοτελής και ως εκ τούτου δεν συμπλέκεται με φημολογούμενες δικαστικές ενέργειες από μεμονωμένους εν ενεργεία συναδέλφους.

2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

α) Ο τομέας αυτός που έχει εξαιρετική σημασία για τους συνταξιούχους και εν ενεργεία συναδέλφους της Εθνικής βρίσκεται «επί ξηρού ακμής»!

Έχουμε το βασικό πλήγμα από το νεοδημοκρατικό νόμο 3271/05, καθώς οι προσλαμβανόμενοι (από το 2005 και μετά) δεν ασφαλίζονται στο φορέα Επικουρικής Ασφάλισης της ΕΤΕ.

Το πλήγμα στην Επικουρική Ασφάλιση συνολικά ολοκληρώθηκε με το γνωστό νόμο 4052/12, που εκτός των άλλων κατέστησε και μη ρεαλιστικό το αίτημα της ΟΤΟΕ για «Ενιαίο Επικουρικό όλων των εργαζομένων και συνταξιούχων στις Τράπεζες».

α1) Αποδείχτηκε σωστή η επιλογή να αποκρουστεί η ένταξή μας στο γνωστό ΕΤΑΤ, καθώς οι εξελίξεις έδειξαν ότι το μόρφωμα αυτό κατασκευάστηκε από τους τραπεζίτες και την κυβέρνηση απλά και μόνον ως «προθάλαμος» της υπαγωγής των συναδέλφων στο ισοπεδωτικό καθεστώς του Επικουρικού του ΙΚΑ. Οι εμπειρίες των συναδέλφων της Εμπορικής, της Alpha, της ΑΤΕ είναι αποκαλυπτικές.

α2) Στόχοι διεκδίκηση ως προς την Επικουρική Ασφάλισή μας.

Ι) Στην «πρώτη γραμμή» ήταν και παραμένει η διαφύλαξη του ισχύοντος καθεστώτος ως προς το Επικουρικό της ΕΤΕ.

Διεκδικούμε, μαζί με τους εν ενεργεία συναδέλφους, την απρόσκοπτη καταβολή των επικουρικών συντάξεων, με βάση τη θέση μας ότι ο φορέας Επικουρικής Ασφάλισης είναι «εγγυημένων παροχών».

ΙΙ. Οι εμφανιζόμενες «δανειακές οφειλές» του Λογαριασμού Επικουρικής Ασφάλισης να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τα «κόκκινα» δάνεια της Blackrock στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης.

ΙΙΙ. Βασική διεκδίκησή μας στον τομέα αυτό συνιστά και η ένταξη στο καθεστώς του ισχύοντος συστήματος Επικουρικής Ασφάλισης των συναδέλφων της Eurobank, οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν από τις αντίστοιχες διατάξεις του «Λογαριασμού Επικουρικής Ασφάλισης».

3. ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ)

 

Διεκδικούμε, μαζί με τους εν ενεργεία συναδέλφους, την επαναφορά της εργοδοτικής συνεισφοράς (4,5%) υπέρ του Ταμείου Αυτασφάλειας. Το μέτρο που συμφωνήθηκε μεταξύ του ΣΥΕΤΕ και της Διοίκησης της ΕΤΕ ως προς τη μερική ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, με την καταβολή 2% από τη Διοίκηση ως εργοδοτική συνεισφορά, είναι θετικό βήμα.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΣΕ

Μετά το συντριπτικό πλήγμα της μνημονιακής πολιτικής, με το οποίο καταργείται, ουσιαστικά, η Εθνική Γεν. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και υπονομεύεται παραπέρα η ναρκοθετημένη πορεία της ΓΣΕΕ, είμαστε αναγκασμένοι να αγωνιστούμε με τους εν ενεργεία συναδέλφους για

α) Την περιφρούρηση του θεσμού τόσο της Κλαδικής όσο και της Επιχ/κής ΣΣΕ.

β) Αν τελικά ηττηθούμε και σ’ αυτές τις μάχες, τότε είναι δύσκολο να περιγράψουμε το «καθεστώς γαλέρας» που θα κυριαρχήσει και στον Κλάδο των Τραπεζοϋπαλλήλων.

Με την έννοια αυτή καλούμαστε σε αγώνα καθοριστικής σημασίας, τον οποίο επιβάλλεται να φέρουμε σε θετική έκβαση με ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ με τους συναδέλφους της Εθνικής καθώς και όλων των άλλων τραπεζών.

γ) Στο πλαίσιο των παραπάνω διεκδικήσεων εντάσσονται και οι στόχοι για:

— υπεράσπιση του ισχύοντος κανονισμού εργασίας στην ΕΤΕ,

— υπεράσπιση των θέσεων εργασίας,

ματαίωση σχεδίων για ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ συναδέλφων στα πλαίσια των συγχωνεύσεων που έχουν ανακοινωθεί.

ένταξη στον Οργανισμό Υπηρεσίας των «ενοικιαζόμενων» συναδέλφων, τόσο μέσω της Εθνοντάτας όσο και της ICAP, με ταυτόχρονη κατάργηση του καθεστώτος αυτού (τουλάχιστον ως προς τον Όμιλο της Εθνικής).

5. ΠΑΝΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Υπεράσπιση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης,

Φρένο στις συνεχείς περικοπές των συντάξεων και των μισθών,

Αποκατάσταση όλων των απωλειών που έχουν υποστεί μισθοί και συντάξεις,

Δίκαιο φορολογικό σύστημα,

Κατάργηση των κάθε λογής ρυθμίσεων για αντεργατικά χαράτσια.

Μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών,

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΑΓΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

α) Το παραπάνω πλαίσιο συνιστά τις «παράπλευρες απώλειες» των συνταξιούχων, των εργαζομένων και της Κοινωνίας συνολικά, από τις ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές.

Στον κρίσιμο αυτό τομέα επισημαίνουμε το ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ:

Οι συνταξιούχοι είμαστε το μόνο τμήμα της Κοινωνίας που δεν οργανώσαμε την αναγκαία αυτοτελή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.

Προτείνεται λοιπόν η ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δ.Σ. του Συλλόγου (ανάλογης με αυτή του Σεπτέμβρη 2012) για πρόσκληση όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Συνταξιούχων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) για το σχεδιασμό της αναγκαίας ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Πρόταση που δεν έχει στόχο τη δημιουργία «άλλων», διασπαστικών συνδικαλιστικών σχημάτων, αλλά την κοινή δράση γύρω από κοινά προβλήματα με όρους πλήρους δημοκρατίας.

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΟΣΤΟΕ

Οι μόνες διεκδικήσεις που αφορούν το σύνολο του Κλάδου των εργαζομένων και συνταξιούχων των τραπεζών είναι – πια – όσες αναφέρθηκαν παραπάνω ως προς την Κλαδική ΣΣΕ (κεφ. 4).

Τα άλλα αιτήματα π.χ. «Ενιαίο Επικουρικό» ή «Ενιαίο Ταμείο Υγείας» έχουν οδηγηθεί σε ουσιαστικό ΑΔΙΕΞΟΔΟ. Η επισήμανση αυτη δεν υποδηλώνει μείωση από πλευράς μας του ρόλου της ΟΤΟΕ και ΟΣΤΟΕ αλλά διαπίστωση μιας πραγματικότητας.

7. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ

Από τον περασμένο Απρίλιο διαπιστώθηκε (από τον ίδιο τον Ταμία της ΟΣΤΟΕ) η ανισοτιμία των εισφορών προς την ΟΣΤΟΕ.

Για το ζήτημα αυτό ισχύει η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας (9.10.2012) (Βλέπε Πίνακα με τα Ποσά που έχει καταβάλλει ο ΣΣΕΤΕ υπέρ ΟΣΤΟΕ).

Τα κύρια στοιχεία της είναι τα ακόλουθα: α) διαπίστωση της ανισοτιμίας. β) Μέτρα ελέγχου ως προς την έκταση της ανισοτιμίας. γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, με επιστροφή όσων καταβλήθηκαν από το Σύλλογό μας στην ΟΣΤΟΕ επί πλέον των ισχυόντων (στην πράξη).

Τώρα, επειδή οι εισφορές των μελών του Συλλόγου μας είναι ιερές, προτείνεται η ακόλουθη ρύθμιση:

Ι. Διαπιστώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει καταβάλλει – από καλή πίστη – επιπλέον εισφορές στην ΟΣΤΟΕ.

Το ποσό των επιπλέον καταβληθέντων (από το 1996 μέχρι και το 2011) υπερβαίνει τις 300.000 Ευρώ.

Προτείνεται ν’ αποφασιστεί η ακόλουθη ρύθμιση: από τις ετήσιες εισφορές του Συλλόγου μας προς την ΟΣΤΟΕ θα παρακρατείται το ποσό των 30.000 ευρώ ετησίως επί 10 έτη. Έτσι θα θεωρήσουμε ότι λύθηκε, με όρους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και συνδικαλιστικής δημοκρατίας, το πρόβλημα για το οποίο δεν ευθύνονται τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου μας.

8. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Να προχωρήσουμε στα αναγκαία βήματα, μετά την πρώτη θεσμοθέτηση της Περιφερειακής Οργάνωσης.

Προτείνεται:

Η ουσιαστική βοήθεια από πλευράς Δ.Σ. όλων των εκλεγμένων Γραμματειών στα Νομαρχιακά Παραρτήματα με άμεσο στόχο:

τη σύγκληση Νομαρχιακών Συνελεύσεων σε όλους τους νομούς που έχουν εκλεγεί Νομαρχιακές Γραμματείες.

Το χρονικό διάστημα που θα γίνουν αυτές οι συνελεύσεις, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας τους, προτείνεται το 2μηνο Απριλίου-Μαΐου 2013.

Για τη διευκόλυνση του έργου του Δ.Σ. προτείνεται η συγκρότηση Γραμματείας Νομαρχιακών Παραρτημάτων, με εισηγητικό ρόλο ως προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και συντονιστή που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο\

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ

1- Να πάρουμε πρωτοβουλίες και να επιμείνουμε σε κοινή δράση με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΣΥΕΤΕ, ΤΥΠΕΤ, ΟΤΟΕ, ΟΣΤΟΕ κλπ.) που έχουν αντικειμενικά τις ίδιες ή παρεμφερείς επιδιώξεις με εμάς.

Η κοινή δράση μπορεί να περιλαμβάνει: πρώτα απ’ όλα ανάλογες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων αυτών των φορέων, ενημερωτικές συγκεντρώσεις-ομιλίες σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους καθώς και σε χώρους εργασίας της ΕΤΕ, περιοδείες εκτός Αθήνας, τεκμηριωμένη προβολή των αιτημάτων μας με δημοσιεύσεις στα κλαδικά έντυπα ή σε όποια ΜΜΕ έχουμε πρόσβαση, υπομνήματα στη Διοίκηση της ΕΤΕ και στα αρμόδια υπουργεία που να συνοδεύονται με όσο γίνεται περισσότερες υπογραφές συνταξιούχων και εν ενεργεία εργαζομένων, συμμετοχή σε κλαδικές ή ευρύτερες απεργίες, διαπραγμάτευση και διεκδίκηση των αιτημάτων μας από την εργοδοσία παράλληλα με την υπόλοιπη δράση μας.

Σκοπός μας να πιέσουμε με κάθε τρόπο την εργοδοσία και την κυβέρνηση με τη κινητοποίηση των μελών μας.

Σ’ αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι η απροθυμία για κοινή δράση που δείχνουν ορισμένοι συνδικαλιστές – προερχόμενοι από την πλευρά των συνταξιούχων αλλά και των ενεργεία – εκφράζεται με κωλυσιεργία, αστήρικτες δικαιολογίες και μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες που δεν ταιριάζουν στη κρισιμότητα των στιγμών που διανύουμε και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της πλειοψηφίας των μελών του ΣΣΕΤΕ και του ΣΥΕΤΕ.

 

2- Να αναπτύξουμε δραστηριότητα έμπρακτης κοινωνικής αλληλεγγύης αρχικά με όσα μέλη μας πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση και παράλληλα να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την υπόλοιπη κοινωνία που υποφέρει. Η αλληλεγγύη μπορεί να περιλαμβάνει: καταγραφή των συναδέλφων με χαμηλό εισόδημα που στερούνται περιουσιακών στοιχείων και άλλων πόρων ή συναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας με σκοπό τη μηνιαία ή εφάπαξ οικονομική τους ενίσχυση μέσα από ένα ειδικό λογαριασμό του Συλλόγου, με την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, με άλλες παροχές σε κουπόνια αγορών, σε μορφές ψυχαγωγίας κ.λπ. Επίσης γενικότερες προτάσεις για ευνοϊκούς διακανονισμούς οφειλών, ρύθμιση δανείων, κούρεμα ή και διαγραφή τραπεζικών χρεών σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά (μελών μας αλλά και τρίτων) που αποδειγμένα βρίσκονται κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

3- Να δυναμώσουμε τη δημοκρατία, το κύρος και την αξιοπιστία του συνδικαλιστικού χώρου μας με μια σειρά μέτρα, όπως: συνεδριάσεις του Δ.Σ. με τη συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών και των εκπροσώπων όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων που παίρνουν μέρος στις εκλογές, με δικαίωμα λόγου, όπως ίσχυε μέχρι το 2011. Παραχώρηση σε κάθε παράταξη δύο σελίδων (αντί μιας) στο περιοδικό του Συλλόγου μας για να δημοσιεύονται οι απόψεις τους όπως προβλέπει το καταστατικό μας και όπως ίσχυε μέχρι το 2011. Άνοιγμα συμμετοχής των επιτροπών του συλλόγου σε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους (χωρίς δικαίωμα ψήφου στα έκτακτα μέλη), δραστηριοποίηση των Νομαρχιακών Παραρτημάτων στη βάση του προγράμματος δράσης, των διαφόρων συνδικαλιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (όπως περιοδείες, κόψιμο πίττας κ.λπ.) καθώς και στα πλαίσια των πρωτοβουλιών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αποδέσμευση του Συλλόγου μας από την οικονομική και γραμματειακή διαχείριση των εκδρομών και περιορισμός του στη συλλογή προσφορών και διευκολύνσεων προς τα μέλη μας.

Αυτές οι προτάσεις δράσης και οι προτεινόμενες μέθοδοι υλοποίησής τους δεν διεκδικούν ούτε την αποκλειστικότητα, ούτε το αλάθητο. Κατατίθενται με καλή πίστη για να συζητηθούν, να εμπλουτισθούν, να εξειδικευθούν και να αποτελέσουν ένα εργαλείο ενωτικής προσπάθειας όλων των συνδικαλιστών δυνάμεων του Συλλόγου μας στην αντιμετώπιση των μεγάλων δυσκολιών που περνάμε.

Για τη Συνδικαλιστική Κίνηση «Αλλέστα»

Ελένη Αδαμοπούλου, Μάκης Βλασσόπουλος, Τζένη Γελαλή, Ελένη Γρηγοριάδου, Μίνα Δάλκα, Ελένη Δεσύλλα, Αργύρης Ευστρατιάδης, Μίνα Θεοτοκάτου, Άγγελος Ιγγλέσης, Χαρά Καφαντάρη, Μανόλης Μαυροφόρος, Λεφτέρης Μονοκρούσος, Κατερίνα Παπαθεοδώρου, Καίτη Παρτάλη, Χριστίνα Σουλτανίδου, Βιβή Τουρόγιαννη, Παύλος Χαβενετίδης, Κούλα Χαραλαμπίδου, Γιώργος Χατζηνεοφύτου

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΥΠΕΡ ΟΣΤΟΕ» ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

2000   26.387 ΕΥΡΩ
2001   26.862 ΕΥΡΩ
2002   64.700 ΕΥΡΩ (παράνομα απευθείας από τα μέλη του Συλλόγου)
2003   40.046 ΕΥΡΩ
2004   59.400 ΕΥΡΩ (παράνομα απευθείας από τα μέλη του Συλλόγου)
2005   71.800 ΕΥΡΩ (παράνομα απευθείας από τα μέλη του Συλλόγου)
2005   18.553 ΕΥΡΩ
2006   18.583 ΕΥΡΩ
2007   58.138 ΕΥΡΩ
2008   91.492 ΕΥΡΩ
2009   98.217 ΕΥΡΩ
2010 104.959 ΕΥΡΩ
2011 165.754 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ 844.891 ΕΥΡΩ
+ 115.703 ΕΥΡΩ για δαπάνες διεξαγωγής Συνεδρίων της ΟΣΤΟΕ

ΣΥΝΟΛΟ

960.594 ΕΥΡΩ
Advertisement

About allesta

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩ ΕΤΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: